Tolstoevsky преди 1 година
родител
ревизия
26ef6c992c
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 4 реда
  1. +4
    -4
      social.html

+ 4
- 4
social.html Целия файл

@@ -181,10 +181,10 @@
<div>
<h3>Где зарегистрироваться</h3>
<ul>
<li><a href="https://nerdica.net">nerdica.net</a></li>
<li><a href="https://libranet.de">libranet.de</a></li>
<li><a href="https://social.isurf.ca/">social.isurf.ca/</a></li>
<li><a href="https://friendica.hubup.pro">friendica.hubup.pro</a></li>
<li><a href="https://nerdica.net">Nerdica</a></li>
<li><a href="https://mordor.social">Mordor</a></li>
<li><a href="https://venera.social">Venera</a></li>
<li><a href="https://loma.ml">Loma</a></li>
</ul>

<h3> Мобильные приложения</h3>


Зареждане…
Отказ
Запис