June 28, 2020 - July 5, 2020

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
0 aktivní úkoly
Při vyloučení slučování, 1 autor nahrál 3 revizí do master a 3 revizí do všech větví. Na master, 2 soubory se změnily a bylo zde 7 přidání a 11 odebrání.