This is bash-driven static website generator. It is simpl! It is mnmlistic! It is smol!
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Tolstoevsky 90dd27238b Let's get this shit started 4 miesięcy temu
.smolsh Let's get this shit started 4 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 4 miesięcy temu
README.md Let's get this shit started 4 miesięcy temu
init.sh Let's get this shit started 4 miesięcy temu
smol.sh Let's get this shit started 4 miesięcy temu

README.md

smolsh

This is bash-driven static website generator. It is simpl! It is mnmlistic! It is smol!

version pre-alfa 0.0.0.1


Requirements:

  • Linux shell
  • md2html

Usage

  • clone this repo
  • run init.sh
  • enter blog name
  • post using smol.sh
  • publish your ‘html’ directory

Product of Govnokod Software. Licenseed under WTFPL.