Адаптация под responsive design, тексты переписаны под обладателей клипового мышления.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Tolstoevsky ee4854796b banner 1 godzinę temu
css zoom 3 miesięcy temu
files new agit 2 miesięcy temu
fonts exo2 light 4 miesięcy temu
images fuck 2 miesięcy temu
js color scheme 4 miesięcy temu
.DS_Store getting started 10 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 10 miesięcy temu
README.md Initial commit 10 miesięcy temu
banner.gif banner 1 godzinę temu
coc.html nope 4 miesięcy temu
extra.html typo 2 miesięcy temu
favicon.png favicon 1 miesiąc temu
im.html banner 1 godzinę temu
index.html banner 1 godzinę temu
info.html info 2 tygodni temu
mail.html banner 1 godzinę temu
search.html banner 1 godzinę temu
social.html banner 1 godzinę temu

README.md

switching-remastered

Адаптация под responsive design, тексты переписываются под обладателей клипового мышления.