root преди 10 месеца
родител
ревизия
42c887823a
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      social.html

+ 1
- 1
social.html Целия файл

@@ -128,7 +128,7 @@
<li><a href="https://quey.org">Quey</a></li>
<li><a href="https://lor.sh">LOR.sh</a></li>
<li><a href="https://mastodon.org.ua">Ukrainian Mastodon</a></li>
<li><a href="https://mstdn.netwhood.online">Network Neighbourhood</a></li>
<li><a href="https://mstdn.netwhood.online">Network Neighborhood</a></li>
</ul>
<h3> Мобильные приложения</h3>


Зареждане…
Отказ
Запис